Thư phân ưu của Hội đồng Giám mục Việt Nam


Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao về Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

19/06/2018
Sau khi đã cử hànhThánh lễ, được quyền ban PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu ...

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 06 năm 2018: Xin cho các mạng xã hội là nơi giàu tình người

06/06/2018
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 06 năm 2018: Xin cho các mạng xã hội là nơi giàu tình người

Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam

21/05/2018
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski làm Sứ thần Toà thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt ...

Quyết định thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

05/05/2018
Ngày 3-5-2018, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 05 năm 2018: Sứ mạng của người giáo dân

04/05/2018
Trong tháng 05 năm 2018, Đức Thánh Cha mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho người giáo dân, để họ có thể thực thi sứ mạng của mình, bằng cách ...

Trang web mới của HĐGMVN (hdgmvietnam.com)

03/05/2018
Kể từ ngày 13-5-2018, lễ Chúa Thăng thiên, cũng là Ngày Thế giới Truyền thông xã hội, trang web mới này (hdgmvietnam.com) sẽ thay thế trang web hiện hành của ...

Thư công bố Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh của 117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam (1988 - 2018)

02/05/2018
Hội đồng giám mục đã xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận. Với thư này, chúng tôi chính thức công ...

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 04 năm 2018: Cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế

08/04/2018
Trong Tháng Tư 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế, để người ta biết đặt trọng tâm vào con ...

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 03 năm 2018: Ơn nhận định thiêng liêng

04/03/2018
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 03 năm 2018: Ơn nhận định thiêng liêng

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 02 năm 2018: Nói KHÔNG với tham nhũng

03/02/2018
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 02 năm 2018: Nói KHÔNG với tham nhũng