Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Tài liệu Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI - Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh

19/03/2021
Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh; đồng thời, Tòa ...

Tân Giám mục chính tòa Xuân Lộc

16/01/2021
Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo và bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện đang là Giám ...

Quyết định thành lập Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam

07/12/2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH: 1. Thành lập Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam (sau đây gọi tắt là: Thư viện) trực thuộc ...

HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020

16/10/2020
Trong Tông Hiến Venerabilium Nostrorum, ngày 24 tháng 11 năm 1960, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII công bố việc thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Năm nay 2020, chúng ...

Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

09/09/2020
Thông báo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 05.9.2020

Bổ nhiệm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá

29/08/2020
Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá; đồng thời bổ nhiệm ...

Thư Đại diện Tòa Thánh gửi hàng giáo phẩm và tín hữu Việt Nam

15/08/2020
Trong giai đoạn này khi đại dịch Covid-19 xảy ra ở Đông Nam Á, nhiều người đã kể với tôi về kinh nghiệm của sự bất ngờ và trạng thái ...

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa (05-05-2020)

06/05/2020
Nhìn lại công tác phòng chống dịch bệnh hơn một tháng qua, người Công giáo chúng ta đã cùng với toàn xã hội vẽ nên một hình ảnh đẹp về ...

Thư kêu gọi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam

10/04/2020
Theo truyền thống đã có từ lâu, hằng năm, giáo hội Công giáo dành ngày thứ sáu Tuần Thánh để lạc quyên cho quỹ bác ái của Hội đồng Giám ...

Những lưu ý khi cử hành Giải tội Tập thể

10/03/2020
Trong hoàn cảnh đối phó với dịch bệnh (COVID-19) hiện nay, Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận được những thắc mắc về ...