Sinh hoạt của Ủy ban Giáo dân

Tiếp theo buổi họp ngày 9-1-2009 tại giáo xứ Thánh Tống Viết Bường (giáo hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận TP. HCM) do Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu – ...