Những hình thái cách ly dễ gây tổn thương tình nghĩa vợ chồng

Sự cách ly lúc đầu chỉ là im lặng chịu đựng cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, rồi đến sự cách ly trong sinh hoạt và chia sẻ trách ...

Đồng hành với gia đình đang gặp khó khăn do hôn nhân khác đạo

22/07/2020
Sự ngăn trở của hôn nhân khác đạo có thể giải quyết được nhờ việc tiên liệu và mang tính sư phạm, bởi vì nó ngăn cản phía công giáo ...

Vai trò của tình dục trong đời sống vợ chồng Ki-tô hữu

11/07/2020
Theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội thánh, giới tính (người nam, người nữ), tính dục và tình dục (những hoạt động mà mỗi giới vận dụng bản năng ...

Hậu quả của quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

09/07/2020
Khi kết hợp tình dục xảy ra chưa đến thời điểm chín muồi, nghĩa là trong những quan hệ trước hôn nhân, thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Một ...

Hôn nhân khác đạo

06/07/2020
Mục vụ cho các đôi hôn phối khác đạo luôn là nỗi trăn trở của các mục tử, mong tìm cách giúp cho đời sống gia đình của họ đạt ...

Tính dục mầu nhiệm

24/06/2020
Con người được tạo dựng có nam có nữ. Hai người khác giới nhưng cùng một bản tính người, gọi là nhân tính. Còn giới tính nam và nữ khác ...

Giải quyết những mối bất đồng trong đời sống vợ chồng

22/06/2020
Chỉ có một tinh thần hi sinh cao cả mới giúp gìn giữ được và kiện toàn được sự hiệp thông trong gia đình. Thực vậy, sự hiệp thông này ...

Gia đình theo các sách Khôn Ngoan

08/06/2020
Dù được viết cách đây hơn 2000 năm, những bản văn của các sách Khôn Ngoan có những giáo huấn và nguyên tắc vẫn còn thích đáng cho các gia ...

Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn nói về 'Ngoại tình và Tha thứ'

07/06/2020
Các chuyên gia tâm lí đều khuyên những người đàn ông có vợ ngoại tình rằng: Nếu thực lòng bạn không muốn mất người mình yêu vào tay kẻ khác ...

Tình yêu hôn nhân kitô, họa ảnh tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa - Ba Ngôi

04/06/2020
Khi nói tình yêu hôn nhân kitô là họa ảnh (icône) tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa - Ba Ngôi là có ý nói những tương quan tình yêu ...

Hôn nhân gia đình: Thách đố và thăng tiến

20/05/2020
Nhưng tiếc thay, sự phát triển của khoa học hiện đại làm đời sống đạo đức con người cũng thay đổi, sự hưởng thụ ích kỷ, cạnh tranh, gian dối, ...