Từ hang đá máng cỏ, suy nghĩ về ơn gọi hôn nhân Ki-tô hữu

Mầu nhiệm Nhập Thể, trong âm vang Bê-lem, vọng lại cho ta những suy tư về ý định của Thiên Chúa nơi con người, về hạnh phúc, về tình yêu ...

Suy nghĩ về tình bạn trong đời sống vợ chồng

30/10/2020
Hôn nhân hoàn hảo dựa trên tình bạn sâu sắc. Tình bạn là yếu tố cốt lõi của hôn nhân lành mạnh. Một tình bạn chất lượng cao trong hôn ...

Gia đình trong ánh sáng của chương 1-3 sách Sáng Thế

24/10/2020
Chúng ta chia ba chương đầu tiên của sách Sáng Thế thành ba phần: 1. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ theo hình ảnh của Người ...

Những đặc điểm tiêu biểu của một người chồng mẫu mực

14/10/2020
Người chồng là gia trưởng chắc chắn sẽ phải là một nhân tố quan trọng trong việc vun trồng và phát triển tình yêu và hạnh phúc trong gia đình. ...

Giải mã một cuộc hôn nhân thành công

01/10/2020
Sau đây chúng ta thử liệt kê một số chìa khóa quan trọng có thể giúp ta giải mã được một cuộc hôn nhân thành công tốt đẹp.

Niềm vui của Tin mừng sự sống

27/09/2020
Gia đình, giống như Hội Thánh, phải là nơi Tin Mừng được chuyển giao và từ đó Tin Mừng chiếu tỏa. Trong một gia đình có ý thức về sứ ...

Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa

23/09/2020
Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa Sự quân bình đúng đắn giữa đạo đức cá nhân và trách nhiệm tập thể Phá thai chọn lọc (avortement sélectif): Một ...

Sự tiến triển trong 50 năm qua của các Giáo huấn luân lý Công giáo chính thức về hôn nhân

22/09/2020
Trên phạm vi toàn cầu, Công Đồng Vatican II được thừa nhận chính là một bước ngoặt trong công cuộc canh tân đời sống Công giáo. Mặc dù đã có ...

Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn và các cộng đoàn giáo hội cơ bản

08/09/2020
Trong thực tế các gia đình trong những lúc khó khăn, khốn khổ, chênh vênh không cảm thấy được Hội thánh quan tâm, giúp đỡ, họ cảm thấy cô đơn, ...

Giáo dục tính tự chủ - tự lập cho con cái

06/09/2020
Tính tự chủ tự lập bao gồm các khả năng tự điều khiển, biết mình và tự khẳng định, khả năng làm việc độc lập, khả năng tự tổ chức, ...

Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

04/09/2020
Theo Carl Rogers và các nhà tâm lý học khác, có ít nhất hai điều kiện thiết yếu để giúp người đang gặp hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ...