Ba cái nhìn về nhân vị theo Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Thần học về Thân xác của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bàn về ba tình trạng của con người. Con người trước khi phạm tội (Con người Nguyên thủy), ...

Ma quỷ là gì, và tại sao chúng lại tìm đến chúng ta?

24/11/2019
Ngay từ lúc khởi đầu của nhân loại, ma quỷ quyết tâm đưa chúng ta đến sự hủy diệt đời đời. Satan không hề đơn độc trong nhiệm vụ tiêu ...

Thiên Đàng được miêu tả thế nào?

19/11/2019
Đôi khi Thiên Đàng được miêu tả như một điều gì thật trừu tượng, một không gian ở trong mây nơi Thiên Chúa ngự trị. Trong thực tế Thiên Đàng ...

Bản dịch thư Placuit Deo của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin ban hành ngày 26-02-2018

13/06/2018
Vì những thách đố hiện thời của thuyết Tân Pêlagiô và thuyết Tân Ngộ đạo, Thư này muốn khẳng định lại ý nghĩa của ơn cứu độ Kitô giáo, bằng ...

Mười đấu tranh đức tin chủ yếu của thời đại chúng ta

26/01/2018
Đôi khi cái hành động đơn giản là gọi tên điều gì đó lại là chuyện vô cùng hữu ích. Khi chúng ta chưa thể đặt tên cho một điều ...

Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo lý Đức tin về Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V

24/08/2017
Theo định kỳ 3 năm một lần, Uỷ ban Giáo lý Đức tin tổ chức Đại hội Giáo lý toàn quốc, nhằm tạo điều kiện cho các giáo phận chia sẻ ...

Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị

05/06/2017
Đón nhận ý kiến của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, Bộ Giáo lý Đức tin quyết định rằng việc ấn hành tài liệu Ghi chú Tín lý về ...

Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

15/04/2015
… Về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu. Vì thế, các tín ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương bốn

25/07/2013
Chính vì đức tin gắn kết với tình yêu nên ánh sáng đức tin cũng soi chiếu việc xây dựng công lý và hòa bình. Thật vậy, ánh sáng đức ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương ba

24/07/2013
Vì đức tin là nghe và thấy, nên đức tin ấy cũng được thông truyền như lời (để nghe) và ánh sáng (để thấy). Đã đón nhận Lời Thiên Chúa ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương hai

23/07/2013
Nói đến tình yêu, cần khẳng định rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc chóng qua nhưng tình yêu gắn với chân lý. Nếu không gắn với chân lý, ...