Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 1 - Tổng quan về Thông điệp Laudato Si'

Đưa Laudato si’ vào đời sống trước hết đòi hỏi thành tâm thừa nhận rằng chúng ta đã có nhiều lỗi lầm khi thực sự nghiêm túc xét thấy “chúng ...

Tiến tới một nền văn hóa hòa bình

08/03/2022
Để làm cho các dự án hòa bình thế giới thêm phong phú và hữu hiệu, chắc chắn cần phải thêm những dự án về hòa bình ở địa phương. ...

Khát vọng hòa bình cho các Dân tộc

27/02/2022
Hòa bình, khát vọng khôn nguôi của nhân loại. Khát vọng đó được trổi vang lên từng ngày nơi mọi hàng cùng ngõ hẻm của thế giới. Trong cuộc lữ ...

Công cụ xây dựng hòa bình lâu dài

05/01/2022
Bài chia sẻ bắt nguồn từ cảm hứng về chủ đề ngày Hòa Bình thế giới năm nay 01/01/2022 : “Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ: ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2022

31/12/2021
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, sẽ được cử hành vào ngày 1/1/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây ...

Đức Phanxicô: Học thuyết xã hội, một kho tàng của truyền thống Giáo hội

26/10/2021
Diễn văn của Đức Phanxicô cho tổ chức Centesimus Annus – Pro Pontifice: Học thuyết xã hội, một kho tàng của truyền thống Giáo hội

Những điểm quan trọng về “bảo vệ môi trường” trong Giáo huấn của Giáo hội Công giáo

04/10/2021
Kinh Thánh nói gì về mối tương quan giữa thiên nhiên và con người? Công trình sáng tạo luôn là đối tượng được Dân Chúa (Israel) ca ngợi (452), vì họ ...

Nguyên tắc tình liên đới trong Giáo huấn xã hội của Giáo hội

24/09/2021
Giáo huấn xã hội của Giáo hội kể tình liên đới vào số những nguyên tắc căn bản, nhưng không đưa ra một định nghĩa chính xác về thuật ngữ ...

Dấn thân xây dựng công bằng xã hội

07/09/2021
Chủ đề trên đây trước giờ luôn được chính Giáo hội quan tâm và mời gọi mỗi người hãy góp phần dấn thân xây dựng xã hội phát triển theo ...

Đạo Đức “Nghề Nghiệp” trong Mục vụ Tông Đồ: Tương Quan và Trách Nhiệm của Người Thi Hành Sứ Vụ Tông Đồ

06/09/2021
Đức tin và nguồn nhân bản là hai chiều kích thiết yếu cấu thành nền đạo đức. Cộng đoàn có quyền trông đợi những người làm sứ vụ tôn giáo ...

Con người là chủ thể, nền tảng và mục tiêu

16/08/2021
Con người luôn là chủ thể, nền tảng và mục tiêu của xã hội loài người. Trong lịch sử hình thành Giáo huấn Xã hội Công giáo, Giáo hội cho ...