ĐHY Czerny: Chức năng giáo dục của Thánh Kinh là đào tạo về công lý

Việc giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội của Giáo hội không phải là một hành động bên lề, nhưng chúng nằm ở chính trung tâm của việc ...

Dụ ngôn người Samari nhân hậu trong Thông điệp Fratelli Tutti

12/10/2022
Trong một xã hội băng hoại đang quay lưng lại với khổ đau và hoàn toàn “mù tịt” với việc chăm lo cho người đau yếu và dễ bị tổn ...

Hoà bình là một con đường hẹp

30/09/2022
Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã cho ban hành thông điệp Hòa bình trên thế giới - Pacem in Terris. Trong đó, ngài đề xuất bốn cột trụ tương đương ...

Tình huynh đệ Kitô giáo trong Fratelli Tutti và đức “kiêm ái” của Mặc Tử

28/09/2022
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề chính của Thông điệp là “tình huynh đệ Kitô giáo” và đức “Kiêm ái” của Mặc ...

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 8 - Linh Đạo và Giáo Dục Môi Sinh

07/09/2022
“nguồn gốc chung của chúng ta,” “sự lệ thuộc lẫn nhau giữa chúng ta” và “tương lai của chúng ta phải được chia sẻ với mọi người.”

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 7 - Các Hướng Dẫn Bảo Vệ Môi Sinh

29/08/2022
Nhân loại cần thay đổi để giữ gìn sự vẹn toàn vốn có của “ngôi nhà chung.” Có nhiều thứ cần thay đổi, nhưng đúng hơn “chúng ta, là những ...

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 6 - Nền Môi SInh Học Toàn Vẹn

20/08/2022
Môi sinh là mối tương quan mật thiết của các sinh vật và môi trường sinh sống: “tất cả mọi thứ liên đới chặt chẽ với nhau.”

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 5 - Nguyên Nhân Khủng Hoảng Môi Sinh

13/08/2022
Thực sự không lợi ích gì nếu chỉ diễn tả các hiện tượng của cơn khủng hoảng môi sinh mà không nhận thức được nguyên do nhân bản của nó.

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 4 - Trách Nhiệm Của Nhân Loại Đối Với Tạo Thành

11/08/2022
Trách nhiệm của chúng ta là đánh thức trong Giáo Hội và xã hội về sự liên kết giữa hòa bình, sinh thái và công lý qua đối thoại và ...

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 3 - Lắng Nghe Những Tiếng Rên Siết Của Thiên Nhiên

10/08/2022
Hãy lắng nghe những tiếng rên xiết của thiên nhiên, cũng chính là những tiếng kêu gào thảm thiết của người nghèo.

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 2 - Lời mời gọi: Hoán Cải Môi Sinh

06/08/2022
Chúng ta muốn trao lại cho các thế hệ tương lai, con em của chúng ta đang lớn lên, một trái đất như thế nào? Câu hỏi này bắt buộc ...