Chân lý sẽ giải thoát chúng ta

Ngày nay chỉ có chân lý chức năng (functional truth) về con người là được quan tâm và khám phá (như mã di truyền chẳng hạn). Còn chân lý về ...

Tân Phúc Âm hóa trong việc đào tạo các linh mục

14/11/2021
Công cuộc Tân Phúc Âm hóa là sứ vụ mục tử của Giáo Hội, mà thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã kêu ...

Bài huấn đức chủng sinh của Cha JB. Etcharren

22/09/2021
Chiều thứ Ba, 15/12/2020, Cố linh mục JB. Etcharren, Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, đã đến Đại chủng viện Huế, chia sẻ cho quý ...

Chủng Viện Giáo Phận Huế

18/07/2021
Công cuộc đào tạo Linh mục luôn là một bận tâm lớn của các vị hữu trách trong Giáo hội và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển ...

Chủng sinh và chiếc áo chùng thâm

21/06/2021
Mỗi Thánh lễ trao tu phục tại Đại Chủng viện luôn để lại nhiều ấn tượng đậm sâu trong tôi. Thật xúc động khi nhìn những đôi mắt đỏ hoe ...

Đào tạo các linh mục: Một sự kết hợp giữa sức mạnh và lòng thương xót

19/05/2021
Chủng viện là một “nơi rèn luyện” không chỉ đào tạo về trí thức, mà đặc biệt về con tim của những người được mời gọi trở nên mục tử ...

Việc đào tạo linh mục tại Việt Nam và những thách đố

01/04/2021
Số chủng sinh tại Việt Nam năm 2013 là 4746, được đào tạo tại 10 đại chủng viện và một số tập viện các dòng nam. Bình quân mỗi cơ ...

Nét mới mẻ trong việc đào tạo linh mục hôm nay

29/03/2021
Những nét mới mẻ quan trọng trong việc đào tạo linh mục hôm nay trong bản Ratio 2016: (1) về tổ chức đào tạo với tính bó buộc, liên tục, ...

Việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái

25/03/2021
Theo Ratio 2016 của Bộ Giáo sĩ, Giáo hội không thể tiếp nhận vào chủng viện hoặc vào hàng chức thánh những ai: a) Có sinh hoạt đồng tính, b) ...

Góc nhìn về việc phân định ơn gọi qua phỏng vấn và các trắc nghiệm tâm lý

20/02/2021
Trong khuôn khổ bài viết, người viết xin suy tư và nêu ra những phương thế thực hành từ góc nhìn về việc phân định ơn gọi, cách cụ thể ...

Đời sống độc thân và tính dục: Nhận thức và vượt thoát khỏi thói quen tính dục lệch lạc

28/12/2020
Điều được quan tâm đặc biệt ở đây chính là những hành vi được lặp đi lặp lại và khó kiểm soát hoặc những hành vi có tính tuần hoàn ...