Việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái

Theo Ratio 2016 của Bộ Giáo sĩ, Giáo hội không thể tiếp nhận vào chủng viện hoặc vào hàng chức thánh những ai: a) Có sinh hoạt đồng tính, b) ...

“Biết đọc bản thân” để phân định ơn gọi

03/12/2020
Tư tưởng của tài liệu hướng dẫn cho việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo sĩ: để có thể phân định ơn gọi, cần phải biết đọc lịch sử ...

Việc linh hướng trong chương trình đào tạo các ứng sinh linh mục ở Chủng viện

24/11/2020
Việc linh hướng theo nghĩa hẹp, tức là việc đồng hành cá nhân thuộc phạm vi tòa trong. Vì vậy, đây là một việc rất chuyên biệt, đòi hỏi sự ...

Đi tu để làm gì?

19/10/2020
“Đi tu để làm gì?”, xin mạn phép đưa ra 3 câu trả lời, như sau: 1- Đi tu để đáp lại lời mời gọi theo Chúa; 2- Đi tu ...

Hội thảo: Đào tạo linh mục Việt Nam qua dòng lịch sử

05/10/2020
Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Đào tạo linh mục Việt Nam qua dòng lịch ...

Việc huấn luyện chủng sinh tại Việt Nam trước hiện tượng tục hóa

12/08/2020
Khi nói về việc huấn luyện chủng sinh tại Việt Nam trước vấn đề tục hóa, có một câu hỏi nhỏ, nhưng quan trọng cần phải được trả lời là: ...

Đôi điều tâm sự với người chủng sinh thời đại mới

28/05/2020
Tôi có mấy gợi ý sau xin chia sẻ cùng quý thầy, coi đó như là những lời tâm huyết thân tình nhất. Xin đề cập đến bốn vấn đề: ...

Viết cho người Chủng sinh trẻ

22/05/2020
Mỗi Chủng sinh hãy coi mình là những người đi tiên phong trong Chủng viện, đừng ngại để lại cho “đàn em” những truyền thống tốt đẹp về sự chân ...

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng huấn đức tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

16/05/2020
Để tiến trình đào tạo linh mục được thành toàn, mỗi Chủng sinh phải biết mở rộng tấm lòng, biết tìm kiếm Thánh ý Chúa mỗi ngày, biết trở nên ...

Phụ nữ cần hiện diện nhiều hơn trong việc đào tạo linh mục

29/04/2020
Theo nguyệt san “Donne Chiesa Mondo” số tháng 5, ấn bản online ngày thứ bảy 25.04 của Osservatore Romano, Đức Hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, lưu ...

Tổng giáo phận Koeln dành đại chủng viện để đón người vô gia cư

01/04/2020
Từ ngày 30/3/2020, Tổng giáo phận Koeln ở Đức đã mở cửa đại chủng viện để đón nhận những người vô gia cư, giúp họ những bữa ăn nóng và ...