Thánh lễ Bế giảng niên khóa 2018 - 2019 của Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

24/05/2019
Thánh lễ Bế giảng niên khóa 2018 - 2019 của Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn


Video Thánh lễ Bế giảng năm học 2018-2019 của Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình (23.5.2019)

23/05/2019
Thánh lễ Bế giảng năm học 2018-2019 của Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình (23.5.2019)
LỊCH PHỤNG VỤ