Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc 2019

Chiều ngày Thứ Ba, 16/7/2019, tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Bãi Dâu- Vũng Tàu, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân – Giám mục Giáo ...
UB Văn hóa

30/11/2017UB Giáo dục

30/11/2017


UB Giáo dân

30/11/2017

LỊCH PHỤNG VỤ