Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

15/04/2015
… Về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu. Vì thế, các tín ...

THƯ MỤC VỤ NĂM ĐỨC TIN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

13/10/2012
Trong thư này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài thông tin về những sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo Hội Việt ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 4

05/01/2011
Học với Mẹ Maria bài học Chia sẻ hồng ân đức Tin và Loan báo Chúa Kitô

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 3

03/01/2011
Học với Mẹ Maria bài học Liên đới và Cảm thông

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 2

27/12/2010
Học với Mẹ Maria bài học Xin vâng và Cảm tạ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010

21/12/2010
THỨ NĂM, 06.01.2011 – 08g00: Đại lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Việt Nam do Đức Hồng Y Đặc sứ Chủ tế.

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 01/2011, Tuần 1

20/12/2010
Cùng với các thánh tử đạo tại Việt Nam, Giáo Hội nhìn lên Đức Maria

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 4

13/12/2010
Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến tryền thông xã hội và di dân

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 3

06/12/2010
Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến hoạt động bác ái và dấn thân xã hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 2

29/11/2010
Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến đời sống gia đình
LỊCH PHỤNG VỤ