Ngày gặp mặt TNTT Phát Diệm 2018: một hành trình mới mở ra

01/06/2018
Hết lòng tìm kiếm Chúa Giêsu, hết lòng yêu mến Chúa Giêsu và hết lòng trông cậy vào sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là ba ý tưởng ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Mình Và Máu Chúa Kitô, năm B

30/05/2018
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ là mỗi lần Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài, đến để Ngài nuôi dưỡng bổ sức cho chúng ta. Chúa ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, năm B

24/05/2018
Làm sao để có thể cắt nghĩa cho mọi người hiểu được một Thiên Chúa mà lại có ba ngôi? Khó quá phải không chúng con? Cha thấy để hiểu ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Chúa Thăng thiên, năm B

10/05/2018
Rõ ràng với việc được tôn vinh trong biến cố lên trời hôm nay Chúa đã đổi cách thức có mặt của Ngài: Đổi từ hữu hình sang vô hình. ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm B

03/05/2018
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa nhắc hai chữ "yêu mến" đến 9 lần. Và nếu tính chung tất cả các bài đọc thì chữ “yêu, thương yêu, tình ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm B

23/04/2018
Đây chúng con hãy nghe lời Chúa nói: "Thầy là cây nho thật, các con là cành nho. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm B

17/04/2018
Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật Chúa Chiên lành. Ngày hôm nay, cả Giáo Hội cầu nguyện cho Ơn Thiên triệu, cầu nguyện để cho Giáo Hội có được ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật III Phục sinh, năm B

09/04/2018
Các tông đồ sau khi đã được gặp Chúa Phục sinh, các ngài đã lên đường làm chứng. Các ngài đã làm chứng bằng việc rao giảng, bằng cuộc sống ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật II Phục Sinh, năm B

04/04/2018
Tin mừng thuật lại cho chúng ta hai lần Chúa Phục Sinh hiện ra sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Hai lần này cách nhau đúng tám ngày. ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Phục Sinh, năm B

27/03/2018
Chúa đã sống lại như lời Ngài đã nói. Đó là một sự thật và sự thật này còn được rao giảng cho mọi người cho đến hôm nay. Chúa ...
LỊCH PHỤNG VỤ