Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842

11/07/2018
Bảo tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng thì còn ai nghe nữa?

Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

11/07/2018
Nếu các ngài biết đạo Chúa Giêsu, hẳn các ngài sẽ theo.

Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

10/07/2018
Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2018
Chết vì danh Chúa Giêsu Kitô thật hãnh diện và tốt đẹp biết bao.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2018
Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê, kiếm tiền giúp họ.

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

04/07/2018
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

Hạnh Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, tử đạo ngày 04 tháng 7 năm 1838

03/07/2018
Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18).

Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

03/07/2018
Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

Hạnh Thánh Philipphê Phan Văn Minh, tử đạo ngày 03 tháng 7 năm 1853

02/07/2018
Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Đức Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con.

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

30/06/2018
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)
LỊCH PHỤNG VỤ