Anh em đừng sợ (13.7.2019 – Thứ Bảy tuần 14 TN)

12/07/2019
Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa.

Vì Danh Thầy (12.7.2019 – Thứ Sáu tuần 14 TN)

11/07/2019
Xin cho Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ.

Chúc bình an (11.7.2019 – Thứ Năm tuần 14 TN)

10/07/2019
“Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”

Mười hai tông đồ (10.7.2019 – Thứ Tư tuần 14 TN)

09/07/2019
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.

Sai thợ ra gặt lúa (09.7.2019 – Thứ Ba tuần 14 TN)

08/07/2019
Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp các bạn ...

Cầm lấy tay (08.7.2019 – Thứ Hai tuần 14 TN)

07/07/2019
Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

Anh em hãy ra đi (07.7.2019 – Chúa Nhật 14 TN, Năm C)

06/07/2019
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Giữ được cả hai (06.7.2019 – Thứ Bảy tuần 13 TN)

05/07/2019
Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện, và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.

Đứng dậy đi theo (05.7.2019 – Thứ Sáu tuần 13 TN)

04/07/2019
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Thấy họ có lòng tin (04.7.2019 – Thứ Năm tuần 13 TN)

03/07/2019
Xin cũng giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận sự bại liệt của mình, và chấp nhận để người khác đưa mình đến gặp Chúa.
LỊCH PHỤNG VỤ