Mọi người đều đến với ông (12.1.2019 – Thứ Bảy)

11/01/2019
Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống.

Hãy đi trình diện tư tế (11.1.2019 – Thứ Sáu)

10/01/2019
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.

Trả lại tự do (10.1.2019 – Thứ Năm)

09/01/2019
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để ...

Đến với các ông (9.1.2019 – Thứ Tư)

08/01/2019
Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của ...

Ai nấy được no nê (8.1.2019 – Thứ Ba)

07/01/2019
Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

Ánh sáng và sự sống (7.1.2019 – Thứ Hai)

06/01/2019
Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, xin cho chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.

Ngôi sao dẫn đường (6.1.2013 – Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh)

05/01/2019
Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa.

Chúng tôi đã gặp (5.1.2019 – Thứ Bảy đầu tháng)

04/01/2019
Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và ...

Hãy đến mà xem (4.1.2019 – Thứ Sáu đầu tháng)

03/01/2019
Xin cho chúng con suốt đời học với Thầy, nhận Thầy mãi mãi là vị Tôn Sư của chúng con. Và cùng với Thầy, chúng con đi khắp thế gian, để làm cho ...
LỊCH PHỤNG VỤ