ĐCV Cần Thơ

30/11/2017

ĐCV Cần Thơ


ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ
 
 

 
 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

Giáo phận Cần Thơ được phép mở Đại Chủng viện để đào tạo linh mục cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long dựa trên văn thư số 342/QĐ.UBT.88 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Với sự chấp thuận của Tòa Thánh, sau khi đã hội ý với hai Giáo phận Long Xuyên và Vĩnh Long, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Giám mục Giáo phận Cần Thơ đã quyết định biến cơ sở Tiểu Chủng viện Á Thánh Quý thành Đại Chủng viện liên giáo phận, nhằm đào tạo linh mục cho ba giáo phận thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long: Giáo phận Cần Thơ (Thành phố Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau), Giáo phận Vĩnh Long (các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Đồng Tháp) và Giáo phận Long Xuyên (các tỉnh An Giang, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ). Chủng viện khai giảng ngày 27/12/1988. Khóa đầu tiên có 26 chủng sinh tham dự.

Nếu căn cứ vào nhiệm kỳ của các cha Giám đốc thì có thể chia lịch sử Đại Chủng viện Thánh Quý  thành ba giai đoạn:

1. Giai đoạn I (1988-1993)
Giám đốc đầu tiên của Đại Chủng viện là Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Vì là Giám đốc đầu tiên nên ngài đã đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập những yếu tố căn bản thiết yếu cho việc đào tạo linh mục như: ổn định cơ sở vật chất, nhân sự đào tạo và đường hướng đào tạo.

       a. Cơ sở vật chất: tu sửa các cơ sở của Tiểu Chủng viện cho phù hợp với nhu cầu cần thiết của Đại Chủng viện.